Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Przyszły kształt WPR – nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE

Przyszły kształt WPR – nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE

PAP

Przyszły kształt Wspólnej Polityki Rolnej był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbyło się 31 maja 2016 r. w Holandii w Amsterdamie. Ze strony polskiej uczestniczył w nim podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Prezydencja holenderska przygotowała dokument do dyskusji pt. „Przyszłość żywności – żywność przyszłości”, zawierający 6 istotnych pytań  dotyczących wizji WPR.
Wiceminister Zarudzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że przystępując do dyskusji o przyszłym kształcie WPR po 2020 r. należy ocenić, w jakim stopniu obecna Wspólna Polityka Rolna realizuje cele traktatowe. Zdaniem Polski Wspólna Polityka Rolna nie powinna być przekształcona w politykę żywnościową. Aby w przyszłości zapewnić Unii Europejskiej bezpieczeństwo żywnościowe, WPR powinna koncentrować się na wyzwaniach stojących przed samym rolnictwem, dbając przede wszystkim o opłacalność produkcji, stabilizację rynków  rolnych  oraz  zapewnienie  równych warunków konkurencji na jednolitym rynku.
Drugą kluczową sprawą dla polskiego rządu jest to, aby nowe rozwiązania, głównie w zakresie płatności bezpośrednich, zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. – Polski rząd czuje się zobowiązany do priorytetowego traktowania tej sprawy, wokół której zawsze był i jest polityczny konsensus w krajowym parlamencie – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki i dodał, ze istnieje wyraźna sprzeczność między nierównymi dziś stawkami płatności bezpośrednich a zapisami traktatowymi o niedyskryminacji.

Trzecią sprawą bardzo istotną dla Polski jest to, aby nowe rozwiązania pozwalały niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE – poprawa spójności społeczno-gospodarczej powinna być nadal odzwierciedlona zarówno w wymiarze finansowym, programowym, jak i w proponowanym instrumentarium WPR.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 01.06.2016 roku