Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rada UE zatwierdza ponad 5 mld euro pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

Rada UE zatwierdza ponad 5 mld euro pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

Rada Unii Europejskiej 28 września 2021 roku zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (BAR), które zostało przyjęte w pierwszym czytaniu 15 września 2021 roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszej połowie października.

Nowy instrument finansowy BAR o wartości 5 miliardów euro (w cenach z 2018 roku) wesprze najbardziej dotknięte regiony, sektory i społeczności w celu pokrycia dodatkowych kosztów, zrekompensowania strat lub przeciwdziałania innym niekorzystnym skutkom gospodarczym i społecznym wynikającym bezpośrednio z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.
Rezerwa będzie obejmować między innymi:

  • wsparcie dla sektorów gospodarki, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, w tym uzależnionych od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa;
  • zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych oraz kontroli bezpieczeństwa, kontroli rybołówstwa, systemów certyfikacji i wydawania zezwoleń, komunikacji, informacji i podnoszenia świadomości obywateli i przedsiębiorstw.

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku i będzie trwać przez ograniczony okres 4 lat. 
Rada postanowiła tymczasowo podzielić z góry wszystkie zasoby rezerwy, które w cenach bieżących wynoszą 5,4 mld euro, biorąc pod uwagę negatywny wpływ Brexitu na poszczególne państwa członkowskie. Największa kwota – 4,5 miliarda euro – zostało podzielona wśród państw członkowskich w zależności od znaczenia handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Podział 656 milionów euro został dokonany w oparciu o znaczenie rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej Zjednoczonego Królestwa, a 273 miliony euro pozostały do podziału w oparciu o znaczenie sąsiednich połączeń dla morskich regionów granicznych ze Zjednoczonym Królestwem. 
Ponadto, aby umożliwić państwom członkowskim podjęcie szybkich działań, zdecydowanie większa część środków, tj. 4,3 mld euro, zostanie udostępniona jako prefinansowanie w trzech rocznych transzach – w latach 2021, 2022 i 2023. Link do proponowanego podziału środków.


www.gov.pl/ijhars