Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Raport FSA Our Food 2021: Coroczny przegląd norm dotyczących żywności w Wielkiej Brytanii

Raport FSA Our Food 2021: Coroczny przegląd norm dotyczących żywności w Wielkiej Brytanii

Obecny okres jest bardzo istotny dla jakości oraz bezpieczeństwa żywności dla Wielkiej Brytanii z powodu opuszczenia Unii Europejskiej. Z tego powodu przygotowano pierwszy, od teraz coroczny raport oparty na danych i zapewniający obiektywną ocenę bezpieczeństwa oraz standardów dotyczących żywności. Food Standards Agency (FSA) i Food Standards Scotland (FSS) są wspólnie odpowiedzialne za standardy żywności w całej Wielkiej Brytanii.

Niniejszy raport opisuje kluczowe zmiany norm żywnościowych w latach 2019-2021, czyli okres, w którym systemy żywności zostały dotknięte przez wpływ pandemii COVID-19 oraz wyjście z UE.

Raport podzielono na dwa sposoby postrzegania norm – bezpieczeństwo żywności i pasz (w tym zarządzanie alergenami) oraz pozostałe normy wspierające i zapewniające konsumentów.

Dowody przedstawione w niniejszym raporcie sugerują, że ogólne standardy bezpieczeństwa żywności zostały w dużej mierze utrzymane w 2021 r. Jest to jednak ostrożny wniosek. Pandemia zakłóciła regularne inspekcje, pobieranie próbek i audyty w całym systemie żywnościowym, zmniejszając ilość danych, z których możemy czerpać, oceniając zgodność biznesu z wymogami prawa żywnościowego. Zmieniły się także wzorce zachowań konsumenckich.

Raport składa się z pięciu głównych rozdziałów, z których każdy koncentruje się na innym aspekcie systemu żywnościowego Wielkiej Brytanii. Chociaż większość danych przedstawionych w nim obejmuje okres od 2019 do 2021 r., w stosownych przypadkach uwzględniliśmy dane historyczne, a także nasze najnowsze badanie konsumenckie (interesy, potrzeby i obawy dotyczące żywności w UK), które zostało przeprowadzone na początku 2022 roku.

Talerz narodowy

 • W ciągu ostatniej dekady nastąpiła bardzo niewielka zmiana w spożyciu składników odżywczych w kraju, a wielu ludzi wciąż nie spełnia oficjalnych zaleceń żywieniowych. Odnotowano jednak znaczne zmniejszenie średniego spożycia wolnych cukrów, szczególnie u dzieci (chociaż nadal znacznie przekracza ono zalecane spożycie). Ludzie jedzą również mniej czerwonego i przetworzonego mięsa, a co czwarta osoba twierdzi, że ​​nadal je, ale ogranicza produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Wpływ pandemii na dietę ludzi wydaje się być mieszany. Istnieją dowody na to, że ograniczenia skłoniły niektóre osoby do przygotowywania i spożywania zdrowszych posiłków w domu, ale także zwiększyły skłonność do spożywania niezdrowych przekąsek i dań na wynos.
 • Ostatnie podwyżki cen żywności stanowią coraz większe zagrożenie dla standardu żywności spożywanej przez ludzi. Ponad połowa (53%) konsumentów twierdzi, że czują się „pozbawiona możliwości zakupu zdrowej żywności”; a jedna czwarta konsumentów uważa, że ​​jedyna realistycznie dostępna żywność jest dla nich w dużym stopniu przetworzona, a liczba ta wzrasta do około połowy w przypadku gospodarstw domowych borykających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Świat

 • Analiza poziomów zgodności w kontrolach importu przeprowadzonych w latach 2020-2021 pokazuje, że nie nastąpiła żadna znacząca zmiana w standardzie importowanych towarów w wyniku ani pandemii, ani wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
 • Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił niedawno, że pełna kontrola importu towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii zostanie jeszcze bardziej opóźniona i zastąpiona unowocześnionym podejściem do kontroli granicznych do końca 2023 r.

Bezpiecznie i zdrowo

 • Nastąpił wzrost zgłoszonych przypadków zagrożenia szkodliwymi mikroorganizmami w latach 2020 i 2021 w wyniku bardziej zaawansowanego nadzoru oraz specyficznego wpływu epidemii salmonelli w panierowanych produktach z kurczaka, który wywołał zwiększoną aktywność pobierania próbek.
 • Wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza, że ​​nie ma już pełnego dostępu do systemu wczesnego ostrzegania o żywności i paszach (RASFF) Komisji Europejskiej, chociaż nadal otrzymuje powiadomienia dotyczące Wielkiej Brytanii. FSA i FSS stworzyły alternatywne porozumienia z innymi partnerami międzynarodowymi, a także zainwestowały w nowe podejścia do nadzoru. Poziomy przychodzących i wychodzących powiadomień z krajów UE i spoza UE pozostały stabilne.

Informowanie konsumentów

 • Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE spowodowało szereg działań mających na celu zminimalizowanie zakłóceń, w tym nowe prawodawstwo, zmiany w normach dotyczących składu i oznaczania pochodzenia. Utworzono nowy Komitet ds. Żywienia i Informacji o Zdrowiu w Zjednoczonym Królestwie (UKNHCC), który zapewnia doradztwo eksperckie i kontrolę oświadczeń marketingowych dotyczących żywności. Istniejące ustalenia pozostają w Irlandii Północnej na warunkach Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej.
 • Pobieranie próbek przeprowadzone przez FSA i FSS podczas pandemii daje wystarczającą pewność, że podstawowe bezpieczeństwo większości produktów żywnościowych zostało utrzymane. Jednak znaczna liczba testowanych produktów nie spełniała wymaganych norm w co najmniej jednym obszarze, zwłaszcza w zakresie jakości i dokładności informacji dla konsumentów. Podkreśla to potrzebę ciągłego monitorowania i zwiększonych inwestycji w szerszy zakres czynności związanych z pobieraniem próbek.

Utrzymanie higieny

 • Ponad 95% przedsiębiorstw spożywczych skontrolowanych przez władze lokalne w Anglii, Walii i Irlandii Północnej przestrzegało zasad ogólnych (lub wyższych). Podobnie w Szkocji, stan zgodności z prawem żywnościowym przekracza 96%.
 • FSA i FSS wdrażają środki mające na celu rekrutację i utrzymanie urzędowych lekarzy weterynarii i inspektorów higieny mięsa, jednocześnie wspierając wysiłki władz lokalnych na rzecz rekrutacji i utrzymania wystarczającej liczby urzędników ds. zdrowia środowiskowego i standardów handlowych.
 • Trzy czwarte zakładów spożywczych w Anglii, Walii i Irlandii Północnej uzyskało najwyższą ocenę pięciu punktów w ramach Systemu Oceny Higieny Żywności (Food Hygiene Rating Scheme – FHRS) (który przewiduje ocenę w przedziale od zera do pięciu), ale 3% otrzymało ocenę dwóch lub niższą. W Szkocji w ramach Programu Informacji o Higienie Żywności (Food Hygiene Information Scheme – FHIS), który przewiduje ocenę “pozytywną” lub “wymagana poprawa”, prawie 94% przedsiębiorstw otrzymało ocenę pozytywną w ciągu ostatnich trzech lat, a około 6% przedsiębiorstw wymagało poprawy. Dane opierają się na podsumowaniu ocen FHRS i FHIS z 31 grudnia 2021 roku. Obejmuje to oceny ratingowe dokonane zarówno w trakcie pandemii, jak i przed nią.

www.foodfakty.pl