Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rekordowe wyniki polskiego eksportu

Rekordowe wyniki polskiego eksportu

Rok 2021 był rokiem kolejnego rekordu w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski.

– Wzrost eksportu był bardzo znaczący. Jego wartość ogółem wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9 proc. i osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł.  – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i podkreślił, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym.

Szef resortu rolnictwa zwrócił  uwagę, że utrzymuje się dobre tempo wzrostu eksportu, przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu.

– Różnica pomiędzy eksportem, a importem powiększyła się o blisko 10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktów rolno-spożywczych wynosi obecnie 12,7 mld euro – podkreślił wicepremier.

Możliwość zwiększania eksportu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

www.gov.pl/minrol