Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rozmowy o warunkach eksportu jabłek do Indii

Rozmowy o warunkach eksportu jabłek do Indii

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski towarzyszył Pani Minister Ewie Lech podczas jej oficjalnej wizyty w Indiach. 15 marca 2016 r. spotkał się ze swoim indyjskim odpowiednikiem, doktorem S. N. Sushilem. Podczas rozmów strona indyjska potwierdziła obowiązywanie ustalonych na zasadzie derogacji zasad wwozu polskich jabłek, obejmujących fumigację owoców bromkiem metylu w porcie wejściowym w Indiach.

Strony negocjowały również w sprawie przyspieszenia prac nad wnioskiem polskiej Inspekcji o odstąpienie od wymogu fumigacji i zastosowanie chłodzenia (tzw. cold treatment) jako alternatywnej metody kwarantannowej. Inspektor Chodkowski uzyskał zapewnienie, że po przekazaniu szczegółowych danych z monitoringu prowadzonego przez PIORiN nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby indyjska służba ochrony roślin zakończyła prowadzoną ocenę ryzyka i podjęła w tej sprawie decyzję.

Strony przekazały sobie szereg informacji, które mają zintensyfikować współpracę służb fitosanitarnych w celu wzrostu wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami.
Spotkanie zakończyło wręczenie przez Inspektora Chodkowskiego zaproszenia dla dr Sushila do złożenia wizyty w Polsce.

Źródło: www.piorin.gov.pl z dnia 17.03.2016 roku