Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rozwój produkcji owoców i ograniczenie importu – plan Rosji na najbliższe lata

Rozwój produkcji owoców i ograniczenie importu – plan Rosji na najbliższe lata

Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził specjalny program, który będzie realizowany od 2020 do 2022 roku. Głównym zadaniem programu jest przyspieszenie rozwoju produkcji owoców, tak by zapewnić większą samowystarczalność i ograniczyć import.

„Ten program ma na celu usunięcie poważnych barier, które uniemożliwiają Federacji Rosyjskiej osiągnięcie samowystarczalności w zakresie produkcji owoców. Mamy na to wszystkie możliwości – strefy klimatyczne, technologie, inwestorów i pojemny rynek krajowy ” – powiedziała wicepremier ds. Rolnictwa, środowiska i obrotu nieruchomościami Victoria Abramchenko.

Dane udostępnione przez rosyjski rząd wskazują, że ​​samowystarczalność kraju w produkcji owoców na koniec 2019 roku wyniosła 38,7%. Jednak przewidziane działania, które znalazły się w nowym dokumencie mają zwiększyć samowystarczalność do poziomu co najmniej 60 %-towego.

 W dokumencie znalazły się w szczególności takie inicjatywy, które wielokrotnie zgłaszali uczestnicy branży ogrodniczej, jak np. wypracowanie kwestii poszerzenia oferty sprzętu oferowanego w ramach programu leasingu ulgowego, usprawnienie ram prawnych wsparcia państwa dla ubezpieczeń upraw i plantacji, zwiększenie dopłat do sadzenia plantacji jagodowych, uproszczenie procedury i skrócenie czasu rejestracji nowych odmian w Rosji, stworzenie centrów doskonałości do testowania i doskonalenia rosyjskich i światowych nowości w dziedzinie ogrodnictwa i szkółkarstwa.

Planowane jest również wyłączenie jabłek, gruszek i pigwy z listy towarów importowanych z krajów rozwijających się objętych preferencjami taryfowymi, aby zapewnić dostęp rosyjskich produktów do sieci handlowych, przygotować propozycje stymulowania eksportu i rozwoju sprzedaży produktów hodowanych w gospodarstwach domowych.

„Musimy kompleksowo podejść do kształtowania się całego rosyjskiego sektora owocowego, zwiększyć samowystarczalność kraju w zakresie owoców krajowej produkcji oraz podnieść wskaźniki przemysłu we wszystkich kierunkach. W tym celu przede wszystkim konieczne jest usprawnienie istniejących środków wsparcia infrastrukturalnego państwa dla produkcji oraz wypracowanie mechanizmów sprzedaży produktów”- powiedziała Victoria Abramchenko.


www.e-sadownictwo.pl