Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Rynek mrożonych malin

Rynek mrożonych malin

BGŻ BNP Paribas

Ceny mrożonych malin z Polski, w wyniku mniejszej produkcji, spowodowanej niską podażą surowca silnie wzrosły w sierpniu br. Według Foodnews w pierwszej połowie października mrożone maliny z Polski (Polana IQF) kosztowały średnio 3,18 euro/kg czyli o 52% więcej niż średnio w lipcu br. a także o 83% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rekompensuje to w dużym stopniu wzrost kosztów surowca. Ceny malin do mrożenia od początku lipca do końca sierpnia br. wzrosły blisko dwukrotnie do 9,53-10,30 zł/kg.

Dzięki mniejszej podaży w Polsce, wzrosły również ceny mrożonych malin w Serbii. Foodnews wskazuje, że te (Willamette IQF), w pierwszej połowie października br. kosztowały 3,00 euro/kg, czyli o 55% więcej niż przed rokiem. Dla przypomnienia tegoroczna produkcja malin w tym kraju miała być nawet wyższa niż w roku poprzednim (+7%). Mniejsza podaż na rynku unijnym, a także wysokie ceny malin mrożonych mogą skutkować większym importem mrożonych malin z Chile czy też Chin. W 2014 r. import (HS 081120) mrożonych malin z tych krajów był jednak relatywnie niewielki i wyniósł odpowiednio 13,1 i 1,4 tys. t. Przywóz z tych krajów ograniczony był niską konkurencyjnością cenową malin chilijskich, w stosunku do malin europejskich. Ta jednak w bieżącym sezonie uległa znacznej poprawie. Produkcja chińska ukierunkowana jest z kolei głównie na rynek wewnętrzny. Zmiana uwarunkowań może przełożyć się jednak na wyraźny wzrost importu z tego kraju. Ceny mrożonych malin na rynku UE prawdopodobnie będą pozostawać w dalszym ciągu wysokie, gdyż podaż owoców spoza Unii jedynie w niewielkiej części będzie w stanie zrekompensować braki podaży na rynku wspólnotowym.

Źródło: AgroTydzień z dnia 13.10.2015 roku