Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Silny spadek eksportu polskich jabłek w II połowie 2015 r.

Silny spadek eksportu polskich jabłek w II połowie 2015 r.

Anna Kitala, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Polski eksport jabłek w II połowie 2015 r. był wyraźnie niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przyczyniła się do tego przede wszystkim duża obniżka sprzedaży do krajów pozaunijnych. Eksport do krajów unijnych również się zmniejszył, ale nieznacznie.

Według dostępnych danych handlowych, w okresie lipiec-listopad 2015 r. polski eksport jabłek przekroczył  148 tys. t. Oznacza to 30-procentowy spadek w relacji rocznej, czyli o 64 tys. t (Eurostat). Sprzedaż na rynki trzecie obniżyła się dużo bardziej, bo aż o 61% do 39 tys. t (spadek wyniósł 60 tys. t). Tym samym udział krajów pozaunijnych jako odbiorcy polskich jabłek zmniejszył się do 26% z 47% w 2014 r. i 60% przeciętnie w 5 ostatnich latach.

W analizowanych miesiącach najwięcej jabłek z Polski wśród krajów pozaunijnych zaimportowała Białoruś. Jednakże w porównaniu do okresu lipiec-listopad 2014 białoruskie zakupy zmniejszyły się aż o 63% do 18,8 tys. t. Kazachstan ograniczył swoje zapotrzebowanie na polskie jabłka w nieco mniejszym stopniu, importując  8,8 tys. t tych owoców, czyli o 41% mniej niż rok wcześniej.

Eksport polskich jabłek do UE w okresie lipiec-listopad 2015 obniżył się o 3% do niecałych 110 tys. t. Największym unijnym odbiorcą, podobnie jak przed rokiem, były Niemcy, które zakupiły ok. 25,5 tys. t owoców. Jednak w porównaniu  do sytuacji sprzed roku, kraj ten swoje zakupy zmniejszył o połowę. Na kolejnych miejscach uplasowały się Łotwa i Litwa, importując odpowiednio 16,1 i 15,9 tys. t jabłek, tj. więcej o 240% i 81% r/r.

Eksport jabłek z Polski w II połowie roku jest zwykle niewielki, stanowiąc ok. 25% eksportu obserwowanego w całym sezonie (w okresie lipiec-listopad ok. 15-20%). To, że mimo bardzo wysokich czy nawet rekordowo wysokich zbiorów jabłek w Polsce w 2015 r., eksport tych owoców w okresie lipiec-listopad ub.r. był o 30% niższy w relacji rocznej, nie przesądza jak będzie wyglądać ich sprzedaż zagraniczna w kolejnych miesiącach. Niemniej, prawdopodobne jest, że  w całym bieżącym sezonie  eksport będzie mniejszy niż w sezonie poprzednim.

IERiGŻ-PIB w swoim ostatnim raporcie ‘Rynek owoców i warzyw’ opublikowanym w grudniu 2015 r. prognozuje, że polski eksport jabłek w sezonie 2015/16 wyniesie 938 tys. t. wobec  942 tys. t w sezonie wcześniejszym. Zdaniem ekspertów IERiGŻ-PIB, utrzyma się dominacja Białorusi w eksporcie jabłek z Polski. Ponadto zwiększy się sprzedaż i udział w eksporcie Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rumunii, Czech oraz mało liczących się do tej pory w eksporcie krajów Afryki (przede wszystkim Egiptu) i Krajów Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Arabia Saudyjska).

Źródło: AgroTydzień z dnia 01.03.2016 roku