Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > „Smacznego, to z Europy”: ponad 100 milionów euro na promowanie europejskiego rolnictwa

„Smacznego, to z Europy”: ponad 100 milionów euro na promowanie europejskiego rolnictwa

W 2016 r. europejscy producenci skorzystają z programów o wartości 111 milionów euro mających na celu szukanie nowych rynków poza Unią Europejską i promowanie konsumpcji w Unii i poza nią.

„Smacznego, to z Europy” (“Enjoy, it’s from Europe”) –  nowa polityka promocyjna przyjęta 13 października 2015 r.  przez Komisję Europejską ma pomóc podmiotom z sektora rolno-spożywczego w zdobywaniu nowych rynków międzynarodowych lub umocnieniu na nich swojej pozycji oraz zwiększyć świadomość europejskich konsumentów na temat wysiłków podejmowanych przez europejskich rolników. Aby osiągnąć ten cel, Komisja udostępni więcej środków, podniesie poziom współfinansowania i ograniczy biurokrację przy zatwierdzaniu projektów. Jest to element starań o stopniowe zwiększanie dostępnego budżetu UE na promocję, z 61 mln euro w 2013 r. (kiedy to zaproponowano nowe przepisy) do 200 mln euro w 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami stawki współfinansowania UE będą wynosić od 50 do 70–80 proc. (do 85 proc. dla Grecji i Cypru). Jednocześnie przestanie funkcjonować współfinansowanie krajowe, co stworzy równe warunki działania we wszystkich państw członkowskich. Biurokracja podczas procedury wyboru projektów zostanie znacznie zmniejszona, co ułatwi stosowanie tej procedury.

Program na 2016 r. skierowany jest do wybranych państw trzecich (pełny wykaz w załączniku), w których istnieje największy potencjał wzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów o szczególnie trudnej sytuacji na rynku, jak sektor produktów mlecznych i wieprzowiny. Z kwoty całkowitej 30 mln euro przeznaczono specjalnie na pakiet wsparcia ogłoszony przez komisarza Phila Hogana na początku września 2015 r. w celu wsparcia działań promocyjnych w tych dwóch sektorach.


Źródło: Komunikat prasowy – Komisja Europejska z dnia 13.10.2015 roku