Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Spadł eksport owoców w I półroczu 2014 r.

Spadł eksport owoców w I półroczu 2014 r.

FAMMU/FAPA na podst. danych Ministerstwa Finansów, analiza własna

W okresie od początku stycznia do końca czerwca bieżącego roku wyeksportowaliśmy z Polski łącznie 907,5 tys. ton owoców, 406,7 tys. ton warzyw oraz niecałe 30 tys. ton ziemniaków – informuje FAMMU/FAPA na podst. danych Ministerstwa Finansów, analiza własna.

Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio – dla świeżych owoców 1026,5 tys. ton, dla warzyw -nieco ponad 375 tys. ton oraz dla ziemniaków – 34,0 tys. ton. Tym samym tegoroczny eksport świeżych produktów ogrodnictwa zmniejszył się dla owoców o 12% w ujęciu ilościowym oraz dla ziemniaków o odpowiednio 15%, dla warzyw zaś wzrósł o ponad 7%.

Za wysłane owoce polscy eksporterzy uzyskali sumę 366,6 mln euro, za warzywa – niecałe 315,0 mln euro, a za ziemniaki – 6,5 mln euro. W eksporcie przetworów owocowo-warzywnych odnotowano w obydwu przypadkach nieznaczny spadek wolumenu wysyłki – dla przetworzonych owoców z poprzedniorocznej wielkości 398,0 tys. ton do obecnych 393,7 tys. ton, a dla przetworzonych warzyw z 452,7 tys. ton do 432,5 tys. ton.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku mniej zaimportowaliśmy świeżych owoców oraz ich przetworów – w omawianym okresie import owoców wyniósł 581,3 tys. ton i było o 7% mniejszy wobec poprzedniorocznych ponad 626,0 tys. ton, a w przypadku owoców przetworzonych
wyniósł 177,5 tys. ton, czyli o zaledwie 1,3 tys. ton miej niż rok wcześniej. Zdecydowanie więcej – prawdopodobnie na skutek niekorzystnych poprzedniorocznych zbiorów ziemniaków w Polsce – zaimportowaliśmy 169,5 tys. ton ziemniaków wobec 82,2 tys. ton w pierwszej połowie minionego
roku. W przypadku importowanych warzyw – sprowadziliśmy ich o 30,0 tys. ton więcej niż rok temu – w sumie 332,3 tys. ton, a przetworów warzywnych 171,3 tys. ton – to jest o 17% więcej.

Z uwagi na fakt, iż dane obejmują pierwsze półrocze bieżącego roku nie odnotowano jeszcze żadnych efektów wprowadzonego w sierpniu rosyjskiego embarga – i tak jak do tej pory państwa WNP zajmowały czołowe miejsce w imporcie polskich produktów ogrodnictwa. W tym kierunku
wysłaliśmy w sumie w pierwszych sześciu miesiącach 734,1 tys. ton owoców, 206,8 tys. ton warzyw oraz w sumie 170,0 tys. ton przetworów owocowo- warzywnych.

Do państw unijnych eksport ten wyniósł odpowiednio dla owoców – niecałe 166,0 tys. ton, dla warzyw – 197,1 tys. to raz dla produktów przetworzonych – w sumie 614,0 tys. ton.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 12.09.2014 roku