Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sprawa sprzedaży bezpośredniej

Sprawa sprzedaży bezpośredniej

PAP

Sprawą sprzedaży bezpośredniej zajmowała się w dniu 15 marca, senacka komisja rolnictwa. Rolnicy są niezadowoleni z tej ustawy, gdyż mogą jedynie sprzedawać produkty podstawowe takie jak mleko, jaja, miód, jabłka – tłumaczył dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności resortu rolnictwa Krystian Popławski. Dlatego ministerstwo chce umożliwić rolnikom sprzedaż przetworzonych przetworów mięsnych czy dżemów i przygotowuje stosowne przepisy. Jak mówił, “praktycznie to, co rolnik sam wytworzy w swoim gospodarstwie, będzie mógł sprzedać”.

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad projektem ustawy o sprzedaży detalicznej. Będzie ona poruszała dwa obszary: bezpieczeństwa żywności i kwestie podatkowe – poinformowała naczelnik departamentu bezpieczeństwa żywności MRiRW Barbara Olszewska.
 
Zostanie wprowadzona definicja “rolniczego handlu detalicznego”. Na etapie roboczym ona mówi o tym, że handel ten “jest (…) tylko w przypadku, gdy podmiot prowadzący go na rynku spożywczym zbywa konsumentowi finalnemu bez udziału pośrednika żywność pochodzącą w całości lub części z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu” – powiedziała Olszewska. Podkreśliła, że dopuszczone będzie więc pozyskanie części surowca np. od sąsiada.
 
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach handlu rolniczego będzie sprawowała w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego – Inspekcja Weterynaryjna, a w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 
Minister rolnictwa określi zaś w drodze rozporządzenia limity produkcji oraz wymagania higieniczne.
 
W ramach handlu detalicznego będzie można sprzedawać produkty nieprzetworzone, jak i przetworzone, można będzie więc sprzedawać mleko, ale i jego przetwory, mięso i produkty mięsne. Ale ubój zwierzęcia nie będzie mógł odbywać się w gospodarstwie, ale w rzeźni – zaznaczyła naczelnik.
 
Będą też regulacje związane z kwestiami podatkowymi. Planuje się, aby ta ustawa wprowadziła zwolnienie z opodatkowania sprzedaży producenta rolnego posiadacza gospodarstwa określonych ilości produktów pod warunkiem, że przerób nie powoduje zatrudnienia pracowników. Zakłada się, że zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży własnych produktów umożliwi rezygnację z wprowadzonego od początku 2016 r. 2 proc. podatku ryczałtowego – dodała.
 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem tego projektu, który następnie przekazany zostanie do szerokich konsultacji społecznych. Planuje się, że ten projekt wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r., a na Radę Ministrów trafi w czerwcu br. – poinformowała Olszewska.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 16.03.2016 roku