Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sprzedaż bezpośrednia w piątki i soboty

Sprzedaż bezpośrednia w piątki i soboty

Sejm RP uchwalił 29 października ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa reguluje prowadzenie takiego handlu w wyznaczonych miejscach w piątki i soboty.
Ułatwienia w sprzedaży

Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku i soboty, jako dnia sprzedaży bezpośredniej dla rolników sprzedających swoje produkty. Rolnicy i domownicy będą mogli w tych dniach sprzedawać produkty spożywcze wyprodukowane w swoich gospodarstwach oraz wyroby rękodzieła, nie wnosząc opłaty targowej. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać będzie upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji przez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Proces legislacyjny

Przepisy ustawy wpisują się w politykę realizowaną w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi.

Planowane jest, że przepisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.  Obecnie ustawa oczekuje na procedowanie w Senacie RP.

www.gov.pl/rolnictwo