Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w 2017 r.- koszty rosły szybciej niż przychody

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w 2017 r.- koszty rosły szybciej niż przychody

Karolina Załuska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Mimo mniejszej ilości przerobionych owoców i warzyw ze zbiorów 2017 r., wzrosły przychody firm zajmujących się przetwórstwem owocowo – warzywnym.

W 2017 r. do skupu trafiło o 22,5% mniej owoców niż przed rokiem i wyprodukowano o 20 % mniej przetworów owocowych, co niewątpliwie miało wpływ na dochód branży przetwórczej w 2017 r. Będzie to wpływać na wyniki firm także w kolejnym roku, ze względu na sezonowy charakter skupu surowca i cykliczną sprzedaż w pierwszej połowie roku produktów wytworzonych z surowca zakupionego jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym. Jednocześnie w 2017 r. koszty działalności branży zwiększyły się w większym stopniu niż przychody.

Według danych Pont-Info, w 2017 r. przychody firm branży przetwórstwa owoców i warzyw ogółem (w tym ziemniaków), zatrudniających co najmniej 10 osób, zwiększyły się o 3,7% do poziomu 19,9 mld zł. Przy czym przychody firm zajmujących się przetwórstwem ziemniaków  zwiększyły się w największym stopniu, bo o 9,7% do 2,9 mld zł. Przychody branży produkcji soków z owoców i warzyw zwiększyły się o 5,9% do 6,7 mld zł. Udział całego sektora przetwórstwa owocowo – warzywnego w przychodach branży spożywczej obniżył się z 9,47% do 9,06% w 2017 r.

Koszty działalności branży przetwórstwa owoców i warzyw ogółem wzrosły w większym stopniu niż przychody, bo o 4,7% do 19,0 mld zł, co w znaczącym stopniu wynikało z wyższych cen płaconych producentom za owoce oraz wzrostu kosztów pracy. W konsekwencji wyższej dynamiki wzrostu kosztów niż przychodów, wskaźniki rentowności  zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego uległy obniżce. Stopa zysku brutto spadła  z 5,50% w 2016 r. do 4,61% w 2017 r., a na poziomie netto obniżyła się  z 4,77% do 3,97%. Jednocześnie współczynnik płynności dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego pozostał na bezpiecznym poziomie 1,46, wobec 1,45 w roku poprzednim.

Koniunktura w przetwórstwie owoców i warzyw  przełożyła się na zdecydowany, bo ponad 24-proc., spadek inwestycji, do  poziomu 0,7 mld zł. W kontrze do tego trendu były tylko zakłady zajmujące się przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków, które zwiększyły inwestycje o ponad 5% r/r.

Źródło: AgroTydzień z dnia 08.05.2018 roku