Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Sytuacja na rynku malin w sezonie 2017/18

Sytuacja na rynku malin w sezonie 2017/18

Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas    

Z danych FAO wynika, że Polska należy do ścisłej czołówki światowych producentów malin. W latach 2014-2016 zajmowała zazwyczaj trzecie miejsce w globalnych zbiorach, plasując się za Rosją i Stanami Zjednoczonymi, a przed Meksykiem i Serbią. Jej udział w globalnej produkcji w analizowanym okresie wynosił 12-20%.

Największym konkurentem Polski na światowym rynku jest Serbia, ponieważ kraj ten, podobnie jak Polska, jest wyspecjalizowany w produkcji malin do przetwórstwa. Ponadto Serbia jest światowym liderem w produkcji mrożonych malin. Warto dodać, że zbiory malin w Serbii zaczynają się wcześniej niż w Polsce i jeśli tam zapowiada się wysoka produkcja, zazwyczaj oddziałuje ona w kierunku niższych cen surowca w naszym kraju.

Zbiory malin w Polsce wykazują wyraźne tendencje wzrostowe. O ile jeszcze w latach 2004-2006 produkcja tych owoców wynosiła średnio 58 tys. t, a areał ich upraw szacowano na 16 tys. ha, o tyle już w latach 2014-2016 zbiory kształtowały się przeciętnie na poziomie ok. 111 tys. t, natomiast powierzchnia upraw 28,3 tys. ha.

Według GUS, zbiory malin w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 100 tys. t, czyli obniżyły się o 23%, tj. o 29 tys. t w porównaniu z 2016 r. Do spadku produkcji przyczyniło się przede wszystkim słabsze plonowanie malin jesiennych. Co więcej, pogorszyła się także ich jakość.

Tak jak w przypadku innych owoców jagodowych w Polsce, większość malin trafiła do zakładów przetwórczych. Mimo spadku zbiorów, cena skupu tych owoców wyniosła przeciętnie 4,4 zł/kg, czyli była niższa o 15% (o 0,8 zł/kg) niż w 2016 r. Przyczyną niższych cen była spadek cen mrożonych malin z Serbii na rynku światowym, będący konsekwencją ich dużej podaży.

IERiGŻ w raporcie Rynek owoców i warzyw z grudnia 2017 r. ocenia, że produkcja mrożonych malin w Polsce w sezonie 2017/18 wyniosła ok. 55-60 tys. t wobec 70 tys. t w sezonie poprzednim. Eksport tych produktów w bieżącym sezonie może osiągnąć poziom 58 tys. t, czyli będzie niższy o 12% względem sezonu poprzedniego.

Produkcja zagęszczonego soku malinowego jest z kolei szacowana na ok. 4 tys. t, czyli tyle samo co w sezonie minionym.