Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > UE przeznaczy 185,9 mln euro na promocję produktów rolno-spożywczych

UE przeznaczy 185,9 mln euro na promocję produktów rolno-spożywczych

W 2022 r. Komisja Europejskaprzeznaczy 185,9 mln euro (210,6 mln USD) na promocję produktówrolno-spożywczych wyprodukowanych w Unii Europejskiej. Produkty będąpromowane zarówno na świecie, jak i w Europie. Podobnie jak w 2021 r.,nacisk będzie kładziony na promowanie produktów i metod uprawy, którewspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak produktyekologiczne UE, owoce i warzywa, zrównoważone rolnictwo i dobrostanzwierząt.

15 grudnia 2021 r. Komisja Europejskaogłosiła, że w 2022 r. ​​budżet rocznego programu promocyjnego unijnychproduktów rolno spożywczych w UE i poza nią, wyniesie 185,9 mln euro(210,6 mln USD)

„Nasza polityka promocyjna odgrywakluczową rolę w przejściu na zrównoważone systemy żywnościowe. Naszymcelem jest zwiększenie świadomości na temat rolnictwa ekologicznego ibardziej zrównoważonych praktyk rolniczych, w połączeniu z promocjąświeżych owoców i warzyw, niezbędnych do zdrowego odżywiania izrównoważonej diety. Popyt na te produkty musi wzrosnąć, jeśli chcemy,aby więcej producentów przyłączyło się do zielonej transformacji”. –powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Program prac na 2022 r. koncentruje sięna kampaniach zgodnych z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu iwspierających cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planuwalki z rakiem i ekologicznego planu działania UE. W rezultacie liniebudżetowe są przeznaczane na projekty promujące produkty ekologiczne,zwiększające świadomość unijnych przepisów dotyczących zrównoważonegorolnictwa i dobrostanu zwierząt lub zwiększające spożycie świeżychowoców i warzyw w UE.

www.e-sadownictwo.pl