Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijne zapasy jabłek 1.02. br. były nieznacznie niższe od rekordowo wysokich sprzed roku

Unijne zapasy jabłek 1.02. br. były nieznacznie niższe od rekordowo wysokich sprzed roku

Anna Kitala, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Unijne zapasy jabłek 1.02. br. były nieznacznie niższe od rekordowo wysokich sprzed roku.

Unijne zapasy jabłek na początku lutego br. były bardzo wysokie. Wg szacunków WAPA  wyniosły 3,67 mln t i były drugim najwyższym wynikiem odnotowanym dla tego okresu w ostatnim dziesięcioleciu. W stosunku do rekordu z lutego 2015 r. zmniejszyły się zaledwie o 9,6 tys. t (o 0,3%).

Kraje będące największymi producentami jabłek, tj. Polska, Włochy i Francja na początku lutego br. były w posiadaniu 72% unijnych zapasów tych owoców. Najwięcej jabłek przechowywano we Włoszech. WAPA szacuje zapasy w tym kraju na poziomie 1,12 mln t. W samym styczniu włoscy sadownicy upłynnili 192 tys. t jabłek, a od początku bieżącego sezonu udało się sprzedać  nieco ponad połowę zbiorów. Warto zwrócić uwagę, że zapasy włoskich jabłek na początku lutego były zaledwie o 65 tys. t niższe (o 5%) od rekordowo wysokich sprzed roku, natomiast w odniesieniu do średniej dla tego okresu z wcześniejszych 3 lat wyższe o 143 tys. t (o 15%).

WAPA szacuje, że w Polsce zapasy jabłek na początku lutego były rekordowe i wyniosły 1,07 mln t. W porównaniu z lutym 2015 r. były wyższe o 54 tys. t (5%), natomiast w stosunku do średniej z ostatnich 3 lat wyższe o 237 tys. t (28%). W styczniu br. polskie zapasy zmniejszyły się o 236 tys. t, czyli w mniejszym stopniu niż w styczniu 2015 r., gdy zostały zredukowane o 269 tys. t. Od początku bieżącego sezonu zbyt znalazło ok. 70% krajowych zbiorów jabłek. Nie wiadomo jak dużo owoców trafiło na eksport, ponieważ ostatnie dane handlowe publikowane przez Eurostat dotyczą listopada 2015 r. Wg WAPA, znaczną część przechowywanych obecnie w Polsce jabłek stanowią owoce niskiej jakości, które prawdopodobnie zostaną przeznaczone do przetwórstwa.

Źródło: AgroTydzień z dnia 08.03.2016 roku