Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Unijny rynek wiśni i czereśni

Unijny rynek wiśni i czereśni

FAMMU/FAPA

Największymi producentami wiśni i czereśni wśród państw unijnych są Polska, Włochy oraz Hiszpania. Sporymi producentami są również Niemcy, Grecy oraz Węgrzy. Zdecydowanie Hiszpanie są największym eksporterem, a Włosi największym konsumentem tych owoców.

Według najnowszych danych USDA wiśnie i czereśnie w krajach unijnych uprawiane są na łącznym obszarze 154,9 tys. ha, a zbiory w sezonie 2015/16 szacowane są na 745,9 tys. ton – czyli niemal na identycznym poziomie co sezon wcześniej. Wielkość unijnej konsumpcji oszacowano na ponad 443 tys. ton. W omawianym sezonie według USDA najwięcej owoców zebrane zostanie w Polsce – szacuje się je na około 230 tys. ton z czego 180 tys. ton to prognozowane zbiory wiśni a 50 tys. ton to czereśnie. W przypadku tegosezonowych zbiorów we Włoszech oszacowano je na około 131,2 tys. ton, a w Hiszpanii na ponad 89,3 tys. ton.

Kraje unijne są netto eksporterem wiśni i czereśni chociaż różnica pomiędzy importem a eksportem jest nieznaczna. W sezonie 2014/2015 wielkość importu to 42,3 tys. ton, przy czym największym dostawcą była Turcja – niecałe 30 tys. ton oraz Serbia i Chile z wynikiem po 5 tys. ton. Unijny eksport we wspomnianym okresie wyniósł 38,8 tys. ton, a owoce sprowadzały głównie Mołdawia, Ukraina, Białoruś i Szwajcaria.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 30.03.2016 roku