Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > UOKiK rekomenduje KE przedłużenie obowiązujących programów pomocowych

UOKiK rekomenduje KE przedłużenie obowiązujących programów pomocowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 listopada notyfikował Komisji Europejskiej przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. prawie wszystkich obowiązujących obecnie programów pomocowych związanych z pandemią i oczekuje decyzji KE w ciągu kilku dni roboczych.

UOKiK koordynował na poziomie krajowym proces uzgadniania programów pomocowych, zatwierdzonych na podstawie Tymczasowych ram, których okres stosowania powinien być przedłużony, a 13 listopada br. przesłał do Komisji Europejskiej notyfikację grupową. Umożliwi to Komisji Europejskiej przyjęcie jednej decyzji dotyczącej wszystkich zgłoszonych programów pomocowych. Urząd oczekuje, że KE wyda niebawem decyzję w tej sprawie.

Do przedłużenia okresu stosowania zgłoszono prawie wszystkie obowiązujące obecnie programy pomocowe mające na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Będą mogły być stosowane do 30 czerwca 2021 r.

Notyfikacja dotyczy następujących programów:

– program gwarancji publicznych na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa;

– dopłaty do wynagrodzeń, ulgi podatkowe i w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne środki;

– dopłaty do oprocentowania;

– tarcza finansowa dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw;

– tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw – umorzenie pożyczek;

– tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw – inwestycje kapitałowe;

– tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw – pożyczka płynnościowa

– pomoc w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki;

– pomoc państwa w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych;

– program gwarancji faktoringu;

– pomoc na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomoc inwestycyjna na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– pomoc w formie pomniejszenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. i ulg w należnościach z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

www.wiadomoscihandlowe.pl