Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > W Chinach 30% wszystkich odrzuconych importowanych produktów spożywczych sklasyfikowano jako zafałszowania żywności

W Chinach 30% wszystkich odrzuconych importowanych produktów spożywczych sklasyfikowano jako zafałszowania żywności

W Chinach pośród odrzuconej importowanej żywności w latach 2009-2019 zidentyfikowano wiele problemów związanych z oszustwami żywnościowymi – 30% wszystkich odrzuconych importowanych produktów spożywczych sklasyfikowano jako zafałszowania żywności.

Badania przeprowadzone w latach 2009-2019

Autorzy badania przeanalizowali odrzuconą w Chinach importowaną zafałszowaną żywność. Badanie obejmuje lata 2009-2019 i skoncentrowano się w nim na kraju pochodzenia, porcie wejścia, metodzie fałszowania oraz zafałszowanych substancjach.

Przyjęta w badaniu definicja zafałszowania żywności uwzględnia rzeczywisty stan żywności. W definicji pominięto intencjonalność ze względu na to, że ocena intencjonalności byłaby problematyczna i subiektywna.

Wyniki badania:

  • 30,35% (8722/28744) wszystkich odrzuconych importowanych produktów spożywczych sklasyfikowano jako zafałszowanie żywności
  • Odrzucona żywność pochodziła ze 112 krajów i regionów – czołowe 3 to Tajwan, Japonia, Stany Zjednoczone
  • Porty wejścia zlokalizowane były w 24 prowincjach – czołowe 3 to Szanghaj (29,1%), Fujian (15,9%) i Guangdong (15,6%)
  • Przetworzona żywność stanowiła najwyższy odsetek zafałszowań (87,7%), a jadalne produkty rolne stanowiły 12,3%. Według kategorii żywności najwięcej zafałszowań dotyczyło napojów (14,8%), wyrobów cukierniczych (9,1%), herbaty i produktów herbacianych (5,2%), przypraw (5%), alkoholi (5%).
  • Niedozwolone wzbogacenie (41,1%), brak lub nieprawidłowe certyfikaty (35,3%) oraz nielegalny import (22,2%) to najczęściej stwierdzane rodzaje zafałszowań
  • Zafałszowania dotyczyły głównie zastosowania: niezgłoszonych i/lub zabronionych dodatków do żywności, zakazanych leków weterynaryjnych, substancji niejadalnych oraz tanich zamienników.

W odrzuconych próbkach importowanej żywności nie było żywności pochodzącej z przemytu, dlatego nie została ona objęta zakresem tego badania. Wyniki pomagają scharakteryzować problem zafałszowań importowanej żywności do Chin i stanowią punkt odniesienia dla jego zapobiegania i kontroli.

www.foodfakty.pl