Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Więcej jabłek na rynku UE

Więcej jabłek na rynku UE

Bank Gospodarki Żywnościowej

Według ekspertów Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, podaż jabłek w UE-28 w sezonie 2014/2015 wynieść może 13,75 mln t, i będzie prawdopodobnie o 9,2% (1,1 mln t) wyższa niż w sezonie poprzednim. Na wzrost wpływać będzie przede wszystkim większa tegoroczna produkcja jabłek w krajach Unii Europejskiej, która ukształtuje się na poziomie 11,7 mln t, oraz wysokie zapasy jabłek z sezonu 2013/2014 (wywołujące presję na podaż jabłek na początku bieżącego sezonu) – informują analitycy BGŻ.

Poza wzrostem zbiorów, ważną przyczyną zwiększenia ilości jabłek na rynku Unii będzie zmniejszenie wolumenu eksportu tych owoców do krajów poza UE, głównie za sprawą rosyjskiego embargo na owoce z UE-28. Według prognoz wielkość sprzedaży zagranicznej jabłek poza kraje Wspólnoty może wynieść 1,25 mln t, czyli o 21% mniej niż w sezonie poprzednim. Spadek wywozu jabłek jest mniejszy niż wielkość eksportu tych owoców do Rosji w poprzednim sezonie. Związane jest to z oczekiwanym wzrostem sprzedaży do krajów takich jak Białoruś, Kazachstan, krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy też niektórych państw azjatyckich.

USDA oczekuje również, że w bieżącym sezonie zdecydowanie zwiększy się ilość jabłek przeznaczonych do przetwórstwa. Zgodnie z zaprezentowanymi szacunkami będzie to prawdopodobnie 3,87 mln ton w stosunku do 2,95 mln t w sezonie 2013/2014. Oznaczałoby to, że do sektora przetwórczego skierowane zostanie 28% całej podaży tych owoców w UE-28, podczas gdy w poprzednim sezonie było to o 5 pp. mniej. Wzrost wynika nie tylko z pogorszenia jakości zbiorów, którego oczekują specjaliści z USDA, ale również z mniejszego popytu na jabłka deserowe, które mogą być w większym stopniu sprzedawane jako przemysłowe. Wpłynąć to może na zwiększenie produkcji oraz zapasów zagęszczonego soku jabłkowego w UE-28, co może mieć również wpływ na rynek jabłek przemysłowych w długim okresie. Już w bieżącym sezonie relatywnie wysoka podaż ZJS na rynku UE wpływa ujemnie na ceny koncentratu, jak też jabłek do przetwórstwa.

W pewnym stopniu na zmniejszenie podaży jabłek na rynku wspólnotowym oddziaływać może wycofanie części produkcji z rynku w ramach prowadzonych przez Unię Europejską programów interwencyjnych. USDA oczekuje, że będzie to wielkość wynosząca blisko 68 tys. ton, choć w rzeczywistości może okazać się, że ilość ta będzie większa. Mniejszy w stosunku do ubiegłego sezonu może być również import jabłek do UE. USDA oczekuje 12% spadku do 550 tys. t.
Jeśli chodzi o spożycie jabłek oczekuje się, że będzie ono w całej Unii Europejskiej prawdopodobnie o 7% większe niż w sezonie poprzednim i wyniesie 8,7 mln t. Wpływ na wzrost będzie miał przede wszystkim spadek cen jabłek, skłaniający do większych zakupów tych owoców.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 12.11.2014 roku