Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wsparcie dla producentów jabłek i gruszek wyniesie 82 mln euro

Wsparcie dla producentów jabłek i gruszek wyniesie 82 mln euro

ARR opublikowała „Warunki uczestnictwa w mechanizmie Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. Jak podano, całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, z czego 82 mln EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe produkty.

KE przeznaczyła 33 mln euro na wsparcie rynku brzoskwiń i nektarynek.

Wsparcie finansowe w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” może być przyznane organizacjom producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania produktów z rynku w swoich programach operacyjnych -poinformowano.

Ponadto, w przypadku organizacji producentów nie ma zastosowania ograniczenie w wysokości 5 proc. wysokości produkcji sprzedanej, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i art. 79 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, w odniesieniu do produktów objętych mechanizmem.

Wsparcie finansowe obejmuje działania prowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r., z wyjątkiem sytuacji, gdy całkowita kwota pomocy finansowej Unii lub jedna z kwot wskazanych powyżej zostanie osiągnięta przed w/w terminem końcowym. W takim przypadku Komisja Europejska niezwłocznie powiadomi państwa członkowskie o konieczności wstrzymania przyjmowania powiadomień.

Jeżeli kwoty wynikające z powiadomień zgłoszonych przez państwa członkowskie do Komisji Europejskiej przekroczą ustanowione limity finansowe, wówczas Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustala odpowiednio jeden lub dwa współczynniki redukcji – podano.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, planowany maksymalny poziom wsparcia na 1 ha w odniesieniu do operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję to np. dla pomidorów pod osłonami 90 585,00 euro (wsparcie dotyczy jedynie odmian przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże).

Źródło: www.farmer.pl z dnia 08.09.2014 roku