Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Wyniki badań sadów przeprowadzonych przez GUS w 2017

Wyniki badań sadów przeprowadzonych przez GUS w 2017

W 2017 r. zostało przeprowadzone w Polsce kolejne reprezentacyjne badanie sadów, którego celem było uzyskanie szczegółowych danych dotyczących uprawy jabłoni, grusz, brzoskwiń, nektaryn i moreli w sadach. Jest to badanie cykliczne przeprowadzane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami Unii Europejskiej raz na pięć lat. Wyniki badania pozwoliły także na uzyskanie danych na potrzeby krajowe (dotyczących między innymi możliwości nawadniania plantacji oraz przechowywania owoców).

Informacja zawiera uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania sadów, przeprowadzonego zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2017 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. Próba do badania liczyła 20 tys. gospodarstw sadowniczych (podmiotem tego badania były gospodarstwa indywidualne). W badaniu wykorzystano także dane ze sprawozdawczości z gospodarstw sadowniczych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (ponad 200 gospodarstw).

Wyniki badania sadów przeprowadzonego w 2017 r. wykazały, że:

  • ponad 50% powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce zajmowały trzy grupy odmian: Idared, Jonagold i Szampion;
  • na plantacjach grusz w Polsce dominowała odmiana Konferencja (ponad 47% łącznej powierzchni uprawy grusz w sadach);
  • badanie brzoskwiń i moreli potwierdziło ich marginalne znaczenie dla produkcji owoców w Polsce;
  • wśród sadów jabłoniowych i gruszowych ponad połowę stanowią plantacje w wieku 5 – 14 lat;
  •  na plantacjach jabłoni i grusz zanotowano znaczny wzrost udziału nasadzeń w obsadzie 1600 i więcej drzew na hektar;
  • około 23,1% powierzchni sadów posiadało możliwości nawadniania;
  • spośród możliwości przechowywania owoców największy udział miały chłodnie z kontrolowaną atmosferą (średnio prawie 38% wszystkich przechowalni i chłodni);
  • wśród osób kierujących produkcją sadowniczą przeważały osoby w wieku średnim, tj. między 30 a 59 rokiem życia (74,4%), jednocześnie zmniejszył się udział osób młodszych, a zdecydowanie zwiększył się udział osób starszych;
  • wśród osób kierujących produkcją sadowniczą ok. 22,5% posiadało wykształcenie ogrodnicze (na różnych poziomach), z czego blisko jedna trzecia legitymowała się średnim wykształceniem ogrodniczym. W porównaniu z wynikami badania z 2012 r. zwiększył się udział osób z wykształceniem wyższym o kierunku ogrodniczym;
  • sadownictwo w Polsce nadal rozwija się, przeznaczane są coraz większe nakłady na produkcję owoców oraz ich przechowywanie. Z roku na rok następuje coraz większa koncentracja i specjalizacja produkcji sadowniczej, zwiększa się potencjał produkcyjny sadów, zwłaszcza jabłoniowych.

Na przestrzeni pięciu lat od poprzedniego badania zanotowano wyraźny spadek udziału powierzchni sadów jabłoniowych 15 letnich i starszych.

Więcej informacji w Raporcie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcja-ogrodnicza-badanie-sadow-w-2017-roku,8,4.html

Źródło: www.