Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zalecenia dla konsumentów i przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19

Zalecenia dla konsumentów i przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 9 marca 2020 roku opublikował stanowisko dotyczące pandemii spowodowanej wirusem SARS COV-2. Zgodnie z aktualną wiedzą i doświadczeniem z wirusami SARS i MERS nie ma dowodów na to, że transmisja wirusa SARS COV-2 może odbywać się przez żywność. Z tego powodu, działalność EFSA w tym zakresie skupia się obecnie na monitorowaniu sytuacji oraz analizie najnowszych publikacji pod kątem istotnych informacji.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdziło, że podczas gdy to zwierzęta w Chinach były prawdopodobnym źródłem pierwotnego zakażenia, wirus rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka – głównie drogą kropelkową, przez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby.

Pośrednio wirus przenosi się również poprzez kontakt z powierzchniami, na których te wydzieliny się znajdują. Wirus na powierzchniach może przetrwać nawet wiele godzin, jednak można się go pozbyć za pomocą zwykłych środków do dezynfekcji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska wydały ostatnio zalecenia ostrożnościowe, w tym rekomendacje dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych podczas obchodzenia się z żywnością i jej przygotowywania – zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Pełne teksty zaleceń znajdują się na stronie WHO i Komisji Europejskiej.

Aby zachować bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności należy przestrzegać zasad zapobiegających jej zanieczyszczeniu.

Zasady postępowania z żywnością w domu:

 1. dokładne mycie rąk z użyciem mydła i ciepłej wody, zarówno przed jak i po zakupach i gotowaniu
 2. ścisłe przestrzeganie zasad higieny w kuchni oraz regularne czyszczenie powierzchni użytkowych i naczyń kuchennych
 3. odpowiednie przechowywanie żywności (należy unikać kontaktu pomiędzy spożywaną żywnością surową a gotowaną), sugeruje się również wyrzucenie zewnętrznego opakowanie (np. kartonowe opakowanie zewnętrzne, w którym znajduje się wewnętrzne opakowanie plastikowe)
 4. przestrzeganie instrukcji gotowania poprzez odpowiedni czas i temperaturę, np. dokładne gotowanie mięsa.

WHO zaleca również przestrzeganie zasad 5 Kroków Do Bezpiecznej Żywności dostępnych w języku polskim na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zasady postępowania poza domem:

 1. unikanie przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywanie odstępów w kolejkach
 2. używanie dostępnych w sklepach rękawic foliowych oraz torebek
 3. unikanie kasłania/kichania w stronę innych osób jak i towaru w sklepie
 4. powstrzymanie się od pracy przez osoby wykazujące objawy chorobowe układu oddechowego
 5. ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z osobami mającymi ww. objawy

Zasady postępowania dla przedsiębiorców:

 1. nadzór i egzekwowanie przestrzegania zasad higieny przez pracowników
 2. wzmożenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, toalet, poręczy itp.
 3. ograniczenie ekspozycji w sklepach żywności nieopakowanej (np. chleb, ciasta).

Więcej informacji dotyczących sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, właściwego obchodzenia się z żywnością oraz działań jakie mogą podjąć konsumenci oraz przedsiębiorcy w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Najnowsze ogólne wytyczne krajowe w zakresie zapobiegania zakażeniom COVID-19 i inne ważne informacje dotyczące pandemii można znaleźć na poświęconej tematyce koronawirusa rządowej stronie internetowej oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

www.ijhars.gov.pl