Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zapasy jabłek w Polsce i UE

Zapasy jabłek w Polsce i UE

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych Światowego Stowarzyszenia Jabłek i Gruszek (WAPA), zapasy jabłek w Polsce na początku stycznia br. wyniosły 1,3 mln t i były o 1,5% wyższe niż przed rokiem. Oznacza to, że ukształtowały się na rekordowym poziomie, biorąc pod uwagę ten okres. Dla porównania na początku grudnia 2015 r. zapasy w Polsce były o 2,4% wyższe r/r i wynosiły 1,5 mln t.

Obserwując dane WAPA dotyczące miesięcznych zmian zapasów krajowych, można wywnioskować, że handel jabłkami pod koniec 2015 roku wyraźnie przyspieszył. Według danych Eurostatu łączny eksport jabłek z Polski od lipca do października 2015 wyniósł niespełna 96 tys. t i był o 24% niższy niż rok wcześniej. O 62% do 24 tys. t spadła sprzedaż jabłek do krajów pozaunijnych, szczególnie do Białorusi, która w minionym sezonie była największym odbiorcą krajowych jabłek. W grudniu minionego roku (2015), według Stowarzyszenia WAPA, rozdystrybuowano w kraju 196 tys. t zapasów tych owoców (łącznie do przetwórstwa, na rynek krajowy i eksport). Dla porównania, z danych WAPA wynika, że w grudniu 2014 r. sprzedano 182 tys. t czyli o 7,7% mniej. Jeśli wierzyć prezentowanym liczbom, byłaby to zarazem najwyższy poziom sprzedaży jabłek w grudniu w okresie minionej dekady.

Jeśli chodzi o wszystkie monitorowane przez WAPA kraje UE-28, zapasy na początku stycznia br. wyniosły 4,4 mln t i były o 1,8% niższe niż przed rokiem. W największym stopniu za spadek zapasów r/r odpowiadały Włochy (-6,4% [-89 tys. t]), Niemcy (-8,3% [-31 tys. t]) oraz Hiszpania (-10,9% [-22 tys. t]). Mimo znacznego spadku, w styczniu br. we Włoszech odnotowano największy poziom zapasów wśród krajów UE. Z kolei w grudniu 2015 r. najwyższymi zapasami w UE charakteryzowała się Polska. Największy wzrost zapasów odnotowała natomiast Francja. Sprzedaż jabłek w pozostałych krajach UE odbywa się również wolniej niż rok wcześniej. Według WAPA w krajach Unii Europejskiej poza Polską sprzedano 461 tys. t jabłek – o 1,3% mniej niż a analogicznym okresie przed rokiem. Najbardziej spadek popytu widoczny jest w przypadku Włoch – w grudniu 2015 r. ich zapasy zmniejszyły się o 173 tys. t, podczas gdy w grudniu rok wcześniej sprzedaż wyniosła 198 tys. t (spadek o 12%).

Wysoki poziom zapasów jabłek w kraju przekłada się na dość niskie ceny jabłek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w styczniu br. przeciętna cena skupu tych owoców (liczona na podstawie notowań tygodniowych) wyniosła średnio  1,08 zł/kg i była o 1% niższa niż w grudniu a także o 3% niż w listopadzie ubiegłego roku. Spadek cen, jeśli chodzi o styczeń, obserwowany był, biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, jedynie w dwóch poprzednich sezonach, charakteryzujących się relatywnie wysokim poziomem zapasów a także stosunkowo niskim popytem na te owoce.

Źródło: AgroTydzień z dnia 09.02.2016 roku