Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zapasy jabłek w Polsce w maju 2015 r.

Zapasy jabłek w Polsce w maju 2015 r.

BGŻ

Według danych WAPA, krajowe zapasy jabłek na początku maja br. ukształtowały się na poziomie 250 tys. t i były o 9,1% niższe w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Był to zarazem pierwszy miesiąc bieżącego sezonu, kiedy zapasy tych owoców w kraju były niższe w relacji r/r. Zapasy jabłek w porównaniu do kwietnia br. zmniejszyły się o 252 tys. ton, czyli o 15% wyższym niż w kwietniu w roku poprzednim.

Znaczny spadek zapasów w pierwszym miesiącu drugiego kwartału tłumaczyłby silny wzrost cen jabłek na rynku krajowym. Według danych IERiGŻ-PIB (monitoring cen Ministerstwa Rolnictwa) cena skupu jabłek deserowych w Polsce od pierwszego tygodnia kwietnia do pierwszego tygodnia maja br. wzrosła o 67% do 1,87 zł/kg. Przeciętna cena skupu jabłek w kwietniu br. była również o 4% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wzrost cen nie zmienia jednak negatywnego obrazu sytuacji dochodowej producentów jabłek. Patrząc na zmiany cen skupu jabłek, jak również zmiany stanu zapasów w poszczególnych miesiącach, można oceniać, że 80-90% łącznych zbiorów jabłek w kraju (według danych GUS) w bieżącym sezonie zostało sprzedanych po cenach niższych niż w sezonie poprzednim.

Biorąc pod uwagę monitorowane kraje Unii Europejskiej, łączne zapasy jabłek w maju br. były o 1,1% wyższe w relacji do roku poprzedniego. Największym wolumenowo wzrostem r/r, podobnie jak w poprzednich miesiącach, charakteryzowały się Włochy, gdzie poziom zapasów był o 10,6% wyższy niż w maju 2014 r (456 tys. t).

Źródło: AgroTydzień z dnia 01.06.2015 roku