Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zbiory owoców i warzyw w 2015 r.

Zbiory owoców i warzyw w 2015 r.

BGŻ BNP Paribas

Według grudniowego, wynikowego szacunku zbiorów, opublikowanego przez GUS, spadek zbiorów owoców z drzew w 2015 roku będzie mniejszy niż oczekiwano jeszcze we wrześniu. Wg najnowszych ocen, ich produkcja wyniosła 3,6 mln t i były o 2% niższa niż rok wcześniej. W stosunku do poprzedniego szacunku, w górę skorygowano zbiory jabłek, które oceniano wcześniej na ok. 3 mln t.

Poprawa warunków pogodowych przed zbiorami wpłynęła na poprawę oczekiwanego plonowania jabłoni. Wg ocen rzeczoznawców GUS ostatecznie zbiory ukształtowały się na poziomie 3,15 mln t, czyli nieznacznie, bo o 1,4%, niższym niż w roku poprzednim. Istotny wzrost plonowania nastąpił w gospodarstwach posiadających systemy nawadniania. GUS ocenia że mniej jabłek było natomiast w gospodarstwach nienawadnianych, a także sadach przydomowych. GUS wskazuje również, że gdyby nie negatywne uwarunkowania pogodowe, zbiory jabłek mogłyby osiągnąć kolejny rekordowy poziom. Jeśli chodzi o szacunek zbiorów pozostałych owoców z drzew oraz owoców jagodowych, nie nastąpiły istotne zmiany w stosunku do wrześniowych estymacji. Utrzymano bardzo znaczny spadek zbiorów malin, które w wyniku sierpniowej suszy wyniosły prawdopodobnie 80 tys. t., co oznaczało 36% spadek w stosunku do 2014 roku.

Wg GUS, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych ukształtowały się na poziomie 3,7 mln t i były o 20% mniejsze w stosunku do 2014 roku. Jest to głębsza obniżka niż przewidywano we wrześniu br. (-16%). Na spadek wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe podczas całej wegetacji, w tym również sierpniowa susza. W największym stopniu na spadek zbiorów przełożyła się niższa produkcja warzyw korzeniowych i kapustnych. Zbiory kapusty zostały ocenione na 850 tys. t – o 26% mniej niż w roku poprzednim. Zbiory kalafiorów zmniejszyły się o 23% do 190 tys. t. Ponadto, zbiory cebuli wyniosły w bieżącym roku 540 tys. t (-17% r/r), marchwi natomiast 670 tys. t (-19% r/r).

Jeśli chodzi o zbiory ziemniaków, GUS szacuje, że w bieżącym roku wyniosły one 6,3 mln t i były o 18% niższe w stosunku do roku poprzedniego (o 2% więcej niż szacowano we wrześniu br.). Podobnie jak w przypadku warzyw okopowych, brak opadów w okresie wegetacji i ich nierównomierny rozkład, miały decydujące znaczenie dla plonowania, zwłaszcza odmian późnych i skrobiowych. Ocenia się, że tegoroczne przeciętne plony ziemniaków w kraju będą aż o 25% niższe niż w roku poprzednim (o 68 dt/ha).

Źródło: AgroTydzień z dnia 21.12.2015 roku