Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Zwiększy się krajowa produkcja zagęszczonego soku jabłkowego

Zwiększy się krajowa produkcja zagęszczonego soku jabłkowego

BGŻ

Tegoroczna sytuacja na krajowym rynku koncentratu jabłkowego będzie kształtować się pod wpływem podaży surowca, jak też pod wpływem sytuacji popytowej na rynkach światowych. W Polsce według danych GUS zbiory jabłek mają być wyższe niż w roku poprzednim. Sprzyjać to może zwiększeniu się tegorocznej produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w kraju – informują analitycy BGŻ.

Dodatkowo przy niekorzystnej sytuacji na rynku owoców deserowych, związanych z rosyjskim embargiem w bieżącym roku, relatywnie więcej jabłek może trafić do przerobu przemysłowego, co może wpłynąć na przyspieszenie dynamiki tego wzrostu. Ponadto podaż na rynku UE może zwiększyć się w wyniku wzrostu zbiorów jabłek w krajach UE poza Polską. Ponadto import zagęszczonego soku z jabłek z Ukrainy do krajów Wspólnoty nabiera dynamiki wzrostowej. Według danych Eurostat-u w pierwszej połowie br. sprowadzono z tego kraju 52 tys. ton ZSJ tj. o 37 proc. więcej niż przed rokiem.

W wyniku uwarunkowań podażowych ceny koncentratu jabłkowego w krajach Unii Europejskiej mogą utrzymywać się na relatywnie niskim poziomie w sezonie 2014/2015. Według notowań Foodnews cena polskiego koncentratu (Brix 70) w połowie sierpnia br. wynosiła 0,75 euro/kg i była o 29 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem oraz najniższa od lipca 2010 roku.

Szansą na poprawę sytuacji cenowej i problemów z wysoką podażą koncentratów w Europie jest możliwość eksportu do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie USA koncentratem z Europy w pierwszej połowie 2014 roku wzrosło, choć w dalszym ciągu wolumen sprzedaży na ten rynek pozostawał niewielki. Według Eurostatu od stycznia do czerwca do USA wyeksportowano z Unii 6,5 tys. koncentratu czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Dalszemu wzrostowi sprzyjać będzie przede wszystkim wysoka konkurencyjność cenowa koncentratu europejskiego. Ceny na poziomie 1 USD/kg są korzystniejsze od cen koncentratu z Chin (1,3 USD/kg). Ponadto produkcja jabłek w USA wpłynąć może na obniżenie produkcji koncentratu i wzrost zapotrzebowania na tamtejszym rynku. Ograniczone będą natomiast możliwości importu z Chin, które w tym roku także zanotują spadek produkcji. To z kolei może oznaczać wzrost cen na rynku chińskim i dalsze osłabianie się konkurencyjności koncentratu z tego kraju.

Oczekuje się że niekorzystna sytuacja cenowa będzie negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora produkcji soków zagęszczonych z jabłek w bieżącym sezonie. Z drugiej strony można spodziewać się, że koszty surowca w tym roku również mogą być niższe. Wysoka produkcja jabłek wpłynąć może bowiem z dużym prawdopodobieństwem na spadek cen jabłek do przetwórstwa.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 26.08.2014 roku