Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Informacje nt. negocjowanej umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Informacje nt. negocjowanej umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Komisja Europejska na bieżąco publikuje unijne dokumenty negocjacyjne Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) lub dokumenty typu positions papers, najczęściej wraz z krótkim wyjaśnieniem, jaki jest cel UE w poszczególnych obszarach negocjacyjnych.

W I kwartale 2013 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podjęły decyzję o pogłębieniu wzajemnych stosunków gospodarczych w dziedzinie handlu i inwestycji oraz rozpoczęciu negocjacji Umowy Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Negocjacje TTIP są dziś jednym z najważniejszych tematów w agendzie UE w obszarze polityki handlowej.  

Zakres przedmiotowy umowy obejmie trzy obszary:    

·         dostęp do rynku (towary, usługi, inwestycje, zamówienia publiczne);

·         kwestie regulacyjne i bariery pozataryfowe;

·         zasady dot. handlu międzynarodowego (surowce i energia, ułatwienia w handlu, małe i średni przedsiębiorstwa, polityka konkurencji, prawa własności intelektualnej, itd.).

Dokumenty są dostępne: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230 lub wersja polska http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1253&serie=866&langId=pl

Ostatni publiczny raport Komisji Europejskiej z postępów negocjacji jest dostępny:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf

Publiczny raport Komisji Europejskiej z ostatniej 13 rundy negocjacji:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154581.pdf

Dodatkowo, w związku z ukazaniem się projektu raportu dot. przewidywanych skutków umowy TTIP (SIA) (projekt raportu wykonany na zlecenie Komisji Europejskiej), przekazujemy do wiadomości także link do tego projektu:

http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/TSIA-TTIP-draft-Interim-Technical-Report.pdf

Dodatkowe informacje nt. SIA dostępne są także:

http://www.trade-sia.com/ttip/