Branża
Branża > Informacje dla branży > Publikacje > Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018

Informujemy, że opublikowano „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018”. Jest to już dziewiąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego.

W „Raporcie” znajdują się dane statystyczne w zakresie liczby producentów, powierzchni użytków rolnych i produkcji ekologicznej, a także informacje między innymi o przepisach prawa (krajowych i Unii Europejskiej), systemie nadzoru, kontroli oraz certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Raport dostępny jest w zakładce “Raport rolnictwo ekologiczne w Polsce“.