Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Stanowisko Stowarzyszenia KUPS odnośnie projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stanowisko Stowarzyszenia KUPS odnośnie projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wystosowało pismo do Ministra Środowiska odnośnie projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Proponowany w obecnej formie projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi może mieć negatywny wpływ na warunki funkcjonowania przemysłu żywnościowego w Polsce, w tym sokowniczego oraz na poziom odzysku i recyklingu opakowań kartonowych po płynnej żywności. Osiągniecie w krótkim czasie (2010-2014) 60% poziomu recyklingu opakowań kartonowych po płynnej żywności zakładane w projekcie ustawy, jest w praktyce niewykonalne. A zatem w konsekwencji na użytkowników opakowań wielomateriałowych do płynnej żywności nałożono by obowiązki niespotykane gdzie indziej. Obecnie ok. 75% soków i nektarów oraz 65% mleka spożywczego pakowanych jest w kartoniki. Dodatkowe koszty opłaty produktowej, które będą poniesione przez przedsiębiorcę będą w konsekwencji musiały być zrównoważone podwyżką cen mleka i soków, co przy ciągle rosnących cenach żywności nie jest korzystne ani dla konsumenta ani dla przedsiębiorcy. Co więcej, wprowadzenie w proponowanej wersji projektu ustawy bezpowrotnie zniszczy wysiłek przemysłu sokowniczego i mleczarskiego dla zbudowania systemu zbierania i recyklingu tego typu odpadów w ramach Dobrowolnego Porozumienia REKARTON, którego KUPS jest jednym z sygnatariuszy.

 Więcej informacji w załączonym piśmie:

Pliki do pobrania: