Branża
Branża > Informacje dla branży > Stanowiska > Stowarzyszenie KUPS sprzeciwia się zakazowi stosowania folii termokurczliwej

Stowarzyszenie KUPS sprzeciwia się zakazowi stosowania folii termokurczliwej

Stowarzyszenie KUPS wraz z KIG “Przemysł Rozlewniczy”, PFPŻ i PIM apelują do polskiego rządu za pośrednictwem Ministerstwo Klimatu i Środowiska o wyrażenie sprzeciwu odnośnie irracjonalnego zakazu stosowania zgrupowanych opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na butelki, pojemniki (tzw. zgrzewki, wielopaki), dla których nie ma korzystniejszych środowiskowo (pod względem emisji CO2) alternatyw.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy KIG PR wraz Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców PFPŻ, Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków KUPS oraz Polską Izbą Mleka reprezentującymi rynek wody, soków, napojów, mleka i żywności apelujemy o wyrażenie sprzeciwu polskiego rządu za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie zakazu stosowania zgrupowanych opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na butelki (tzw. zgrzewki, wielopaki) zawarte w załączniku V Rozporządzenia PPWR w art. Artykuł 22.
Nasza branża w pełni popiera cele Europejskiego Zielonego Ładu i działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju opakowań. Obecnie i w przeszłości podejmowaliśmy wiele działań mających na celu zwiększenie obiegu zamkniętego opakowań i efektywności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych.
Chcielibyśmy wyrazić ogromne zaniepokojenie naszej branży rozlewniczej w związku z propozycją Parlamentu i Rady Europy dotyczącą rozszerzenia zakresu zakazu stosowania zgrupowanych opakowań z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na butelki (tzw. zgrzewki, wielopaki) zawarte w załączniku V Rozporządzenia PPWR w art. Artykuł 22. Zakaz stosowania folii termokurczliwej nie wpłynie korzystnie na środowisko ponieważ wszystkie obecne alternatywy opakowań mają wyższy wpływ na emisję dwutlenku węgla.

Jednorazowe plastikowe opakowania zbiorcze/zgrzewki mają głównie na celu ułatwienie konsumentom korzystania z nich i służą przede wszystkim zwiększeniu wygody konsumentów. Te rozwiązania w zakresie opakowań mają na celu uproszczenie obsługi, transportu i przechowywania
wielu butelek, puszek, pudełek, słoiczków, kubków, niekoniecznie oznaczając promocję lub zachętę kosztową w porównaniu z indywidualnymi zakupami. Faktem jest, że w przypadku tych produktów konsumenci zazwyczaj kupują wielopaki butelek, puszek, pudełek, słoiczków, kubków, aby zaspokoić swoje codzienne podstawowe potrzeby w zakresie nawodnienia i żywienia. Woda i napoje służą do nawadniania w ciągu dnia – wytyczne żywieniowe EFSA dotyczące wody zalecają 2 litry dziennie. Zakazanie plastikowych folii termokurczliwych do butelek, puszek, pudełek, słoiczków, kubków spowoduje dla konsumentów dodatkową trudność w zakresie obsługi i transportu do domu.

Folia termokurczliwa jest niezbędna na wszystkich etapach dystrybucji. Zakazanie folii termokurczliwych z tworzyw sztucznych do wielu produktów w handlu konsumenckim oznaczałoby usunięcie folii termokurczliwej w sklepach detalicznych, co wiązałoby się ze znaczną ilością dodatkowej pracy. Doprowadziłoby to również do umieszczania, przez pracowników sklepów, na półkach, dużej liczby pojedynczych produktów, co wiązałoby się z zagrożeniem dla personelu i konsumentów oraz zwiększonym ryzykiem zniszczenia produktów a w przypadku butelek szklanych stłuczenia. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju najbardziej efektywnym rozwiązaniem są obecnie folie termokurczliwe do opakowań zbiorczych. Z punktu widzenia ochrony środowiska nie spotkaliśmy obecnie lepszych alternatyw dla folii z tworzyw sztucznych do przenoszenia butelek na napoje na dużą skalę. W rzeczywistości kilka rozważonych do tej pory alternatyw nie wykazało podczas faz testów przemysłowych swojej efektywności technicznej pod względem funkcjonalności i nie wykazało swojej dodatkowej wartości dla środowiska w porównaniu z foliami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego. Przykłady analiz do wglądu. Ponadto folia termokurczliwa stosowana jako zewnętrzne opakowanie butelek nadaje się już do recyklingu i zawiera coraz większą część materiałów pochodzących z recyklingu, co sprawia, że są one lepsze z punktu widzenia ochrony środowiska niż ich alternatywy.

Biorąc pod uwagę powyższe grupowanie opakowań jest bardzo ważne aby dostarczyć wody, napoje, soki, artykuły mleczne i inne konsumentom. Folie termokurczliwe z tworzywa sztucznego są obecnie najlepszą dostępną opcją dla butelek na skalę komercyjną, zarówno ze względu na bezpieczeństwo żywności oraz pod kątem ochrony środowiska a także wygody konsumenta. Warto również zauważyć, że folia ta jest pod każdym względem zgodna z aktem (UE) 2023/2486 w sprawie unijnej taksonomii zrównoważonych inwestycji. Zakazanie jednorazowych plastikowych opakowań zbiorczych na butelki, puszek, pudełek, słoiczków, kubków będzie szkodliwe dla łańcucha wartości, niekoniecznie przynosząc jakiekolwiek korzyści.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Państwa z prośbą pozostawienie brzmienia punktu 1 załącznika V w PPWR Komisji Europejskiej bez zmian oraz zmienić brzmienie art. 22, aby zapewnić dłuższy okres przejściowy w celu zwiększenia obiegu zamkniętego formatów opakowań, o których mowa w załączniku V, i/lub opracowania rozwiązań alternatywnych na dużą skalę.

Branże które reprezentujemy angażują się w kwestię obiegu zamkniętego opakowań i zapobiegania powstawaniu odpadów unikając jednocześnie niepotrzebnych obciążeń dla producentów, sprzedawców detalicznych i konsumentów w naszym łańcuchu wartości.
Prosimy o wsparcie w istotnej kwestii Art.22 Rozporządzenia PPWR. Apelujemy do Rządu o poparcie naszego apelu. Zakaz stosowania folii zbiorczej termokurczliwej niekorzystnie wpłynie na cały łańcuch wartości na który zwraca uwagę w swojej istocie rozporządzenie PPWR, co odbije się negatywnie zarówno na producentach, konsumentach dystrybucji, handlu i dostawcach surowców.
Powyższa sprawa wymaga szczegółowego omówienia podczas spotkania w MKiŚ o który będziemy wspólnie zabiegać.

Pliki do pobrania: