Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2023 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2023 roku

W dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS-PIB, IERiGŻ-PIB, IO-PIB).

W 2023 roku roku Stowarzyszenie KUPS obchodzi swój Jubileusz 30-lecia, z tej okazji podziękowania oraz jubileuszowe Statuetki KUPS dla osób wybitnie zasłużonych dla branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia, którzy nie mogli uczestniczyć w Sympozjum KUPS w maju 2023 roku z rąk Prezesa Zarządu KUPS otrzymali: prof. nadzw. dr inż. Janusz Berdowski i prof. dr hab. Witold Płocharski.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył prezes Julian Pawlak. 

Aktywność Stowarzyszenia KUPS w 2022 roku została omówiona przez Juliana Pawlaka, prezesa Zarządu KUPS. W szczególności zwrócił uwagę na poniższe aktywności KUPS:

 • Działania podejmowane w sprawie nowelizacji dyrektywy sokowej;
 • Dyrektywa plastikowa (SUP), Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP),  system kaucyjno-depozytowy i dyrektywę PPWR;
 • Znakowanie wartością odżywczą z przodu opakowania (Front of Pack Nutrition LabelingFOPNL), w tym NutriScore;
 • Działania dot. rynku surowcowego, w tym Mechanizm Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek
 • Działania podejmowane dot. opłaty cukrowej
 • Działania promocyjno – informacyjne.

W 2022 roku po przerwie spowodowanej pandemią odbyło się XXIII Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS pt. „Bieżące wyzwania branży sokowniczej”, w dniach 18-20 maja 2022 r. w Gdańsku, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Stowarzyszenie KUPS zrealizowało w 2022 roku szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków, finansowanych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw:

1.               Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” – więcej informacji na www.apetytnapolskie.com

2.               Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku XII” – więcej informacji na www.apetytnapolskie.com

 • Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka I” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl
 • Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka II” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl
 • Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka III” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl
 • Projekt „Przeciwdziałanie uproszczonemu systemowi znakowania żywności – ocena ekspercka I” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl
 • Projekt „Debata publiczna na temat systemu Nutri-Score – promocja pożycia owoców, warzyw oraz ich przetworów” – więcej informacji na www.nutriscore-fakty.pl

Przewodniczący jednostek i grup roboczych KUPS przygotowali sprawozdania, które zostały przedstawione podczas posiedzenia.

Pani Anna Sobota, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji oparte na Sprawozdaniu Finansowym KUPS za 2022 rok rekomendując jego przyjęcie.

Pan Andrzej Rowicki przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2022r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Pani Barbara Groele, w imieniu nieobecnej przewodniczącej Zespołu Technicznego DSK przedstawiła aktywność Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC oraz znakowania produktów sokowniczych typu smoothie.

Pani Barbara Groele, w imieniu nieobecnego przewodniczącego Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (NFC) omówił aktywność Sekcji w 2022 roku.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ przewodnicząca Zespołu ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

Pani Barbara Groele omówiła aktywność Grupy Roboczej ds. Promocji oraz Grupy Roboczej ds. Znakowania i Technologii.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów oraz ciekawych wyzwań począwszy od surowców do produkcji zagęszczonych soków i NFC oraz opakowań, dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.