Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 28 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 28 czerwca 2017 roku

W dniu  28 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Podczas Zgromadzenia przedstawiono członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu, jednostek i grup roboczych KUPS oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS i Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

Od 2016 roku nowymi członkami KUPS zostały Firmy: Agros-Nova Sp. z o.o., BelFood Sp. z o.o. , Dreher Sp. z o.o., Eko-Sad  (2017 r), Fructa Napoje Sp. z o.o., Słoneczna Tłocznia Sp. z o.o. Sp.k., ZPOW „Polkon” Sp. z o.o.

Uzupełnieniem spraw formalnych Stowarzyszenia była prezentacja dr Bożeny Noseckiej z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, która omówiła aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków. Przedstawiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce.

W ramach aktywności KUPS szczególnie podkreślano ważność monitorowania sytuacji nt. legislacji prawnej w odniesieniu do soków, nektarów i napojów, w tym również w kontekście nowelizacji ustawy o Prawie Wodnym oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktacyjnej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Niezwykle ważne są również działania promocyjno – informacyjne dot. całej kategorii produktów sokowniczych (bez promowania brandów), zarówno poprzez prowadzone kampanie edukacyjne „5 porcji warzyw owoców lub soku”, rozpoczętą w 2015 roku „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” oraz realizowaną w 2016 i 2017 kampanii Fruit Juice Matters, jak również cykliczne newslettery i Informacje prasowe skierowane do przedstawicieli prasy.  KUPS monitoruje doniesienia prasowe i tam gdzie zasadne reaguje na nierzetelne audycje i artykuły prasowe dot. tematyki soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych.

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje  szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu produktów sokowniczych.