Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2019 roku

W dniu 4 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

W pierwszej części spotkania dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ, z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Rynek soków zagęszczonych w Polsce”. Prof. Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

Aktywność Stowarzyszenia KUPS została omówiona przez Juliana Pawlaka, prezesa Zarządu KUPS. W szczególności zwrócił uwagę na: aktywne uczestnictwo Stowarzyszenia KUPS w opiniowaniu wielu projektów ustaw i rozporządzeń, wyrażania stanowisk KUPS w wielu tematach związanych z branżą; do najważniejszych w 2019 roku należało przeciwdziałanie zmianie matrycy podatku VAT oraz stabilizacja sytuacji na rynku surowcowym. Działania w zakresie projektu ustawy dot. podniesienia podatku VAT z 5% na 23 % dla nektarów i napojów z min. 20% wsadu owocowego/warzywnego zaowocowały sukcesem – stawka VAT została utrzymana na poziomie 5% dla nektarów i napojów z min. 20% wsadu owocowego/warzywnego.

Stowarzyszenie KUPS realizuje również szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków:

  • Zakończono działania rocznego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz przez Sponsorów (SIG Combibloc, Tetra Pak i Tymbark). realizowanego w okresie od 1 października 2018 roku do 30 listopada 2019 roku. Działania w projekcie obejmowały kampanie advertorialowe, organizację Dnia Soku (30 maja) oraz działania PR. Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.
  • Rozpoczęto realizację kolejnego projektu „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Sponsorów (ARED, Austria Juice, Doehler, Tetra Pak). Czas realizacji od 1 czerwca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.  W ramach naszych działań powstał nowy serwis internetowy www.apetytnapolskie.com, który stanowi kompendium wiedzy o polskich warzywach, owocach, a także i ich przetworach, oraz ziemniakach i grzybach. Odbiorcom serwisu udostępniona została baza krajowych produktów, której celem jest przybliżenie ich wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych w oparciu o dane literaturowe oraz unijne przepisy dot. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dodatkowo na stronie udostępnione są opinie i porady ekspertów dot. dbania o nasze zdrowie i urodę, przepisy na dania, które są nie tylko zdrowe, ale i smaczne, jak również historie producentów i przetwórców. Zadbano również o najmłodszych umieszczając na stronie apetytnapolskie.com gry z elementami owocowo-warzywnymi. Prezentowane treści opracowywane są z udziałem ekspertów z niezależnych instytucji naukowych. Docelowo serwis będzie miejscem, w którym konsumenci będą mogli znaleźć merytoryczne, a jednocześnie ciekawe i interesujące dla nich informacje nt. składu, wartości odżywczych, wpływu na zdrowie, odmian i przeznaczenia poszczególnych rodzajów promowanych produktów. Do rozbudowy strony, umieszczania ciekawych, wartościowych informacji dla konsumentów, jak również doniesień o różnych inicjatywach zapraszamy wszystkie organizacje, w tym sięgające po środki z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
  • Rozpoczęto działania rocznego projektu „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Sponsorów (KGH Polska). Czas trwania od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Projekt opierać się będzie na działaniach komunikacyjnych, promocji systemu jakości Certyfikowany Produkt CP w mediach, w punktach sprzedaży, kontynuacji promocji szklanki soku jako 1 z 5 porcji oraz działaniach PR. Znak jakości CP na opakowaniu to gwarancja, że kupujący sięga po produkt z owoców i warzyw o wysokiej wartości odżywczej, do którego nie dodano żadnych cukrów oraz substancji słodzących (słodzików), a pożądaną słodycz osiągnięto poprzez skład produktu w oparciu o naturalne surowce, oraz że nie dodano do niego żadnych substancji konserwujących, sztucznych barwników ani aromatów. Jedną z możliwości po uzyskania Certyfikatu Jakości CP jest opatrzenie produktu oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi (zgodnie z przepisami unijnymi[1]), które wynikają z jego składu. Dzięki temu konsumenci otrzymują – podaną w przystępny sposób – informację na temat tego, jakie substancje odżywcze dany produkt zawiera oraz jaki jest ich wpływ na organizm człowieka. Działaniem wspierającym będzie aktywny udział ekspertów w konferencjach i warsztatach dotyczących tematyki projektu.
  • Współrealizacja kampanii AIJN w 14 krajach UE – w Polsce pt. “Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness”. czyli “Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem”. Kampania dot. promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Projekt skierowany jest głównie do liderów opinii publicznej. Za bieżącą realizację kampanii w Polsce odpowiada Agencja – PR Hub Sp. z o.o.. Stowarzyszenie KUPS wspiera i nadzoruje organizacyjnie i merytorycznie kampanię
Stowarzyszenie KUPS jest organizatorem wielu branżowych spotkań i konferencji. Na uwagę w szczególności zasługuje:
  • Organizacja XXII Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) „Branża sokownicza dziś i jutro”, 22-24 maja 2019 r., Karpacz. Uczestnicy to ok. 220 osób, zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. Austria, Niemcy, Turcja, Ukraina, Szwajcaria, Holandia, Francja, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Republika Południowej Afryki). Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 19 prelekcji, w dwóch blokach tematycznych i warsztatach. Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: Agro Industry, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Kierunek Spożywczy, kierunekspozywczy.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, ogrodinfo.pl, Polandfruits, portalspożywczy.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Sad Nowoczesny, sadyogrody.pl, Wiadomości Handlowe, Warzywa i Owoce Miękkie.
  • Organizacja VIII Noworocznego Spotkania Branżowego w dniu 22 stycznia 2019 roku w Józefowie k/Warszawy. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu sezonu 2018/19, który obfitował w ponad przeciętne ilości owoców i wygenerował problemy ze skupem i przetwórstwem.  Omawiano również zagrożenia dla branży sokowniczej – matryca podatku VAT oraz system znakowania wartością odżywczą w oparciu o system „traffic lights”. Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 50 osób). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej oraz świata nauki.
  • Szósta edycja, Akademii Sokowej pt. „Produkty sokownicze – od roślin po korzyści zdrowotne” odbyła się w dniu 21 listopada 2019 roku przy współpracy z Katedrą Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) oraz Gdańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ). Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji, przygotowanych i wygłoszonych przez ekspertów z ośrodków akademickich i naukowych oraz przedstawicieli branży. Konferencja cieszyła się zainteresowaniem zarówno wśród środowiska naukowego zajmującego się przetwórstwem owoców i warzyw, jak również wśród przedstawicieli przemysłu branży sokowniczej. Udział w niej wzięło ponad 70 uczestników.

Stowarzyszenie KUPS jest członkiem unijnych i krajowych organizacji branżowych w pracach których bierze aktywny udział. W ramach Stowarzyszenia działają również jednostki i grupy robocze dedykowane różnym aktywnościom.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS w kolejnych latach będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2020 składanych zarówno oficjalnie, jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności