Branża
Branża > Informacje dla branży > Walne Zgromadzenia > Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 8 września 2021 roku

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 8 września 2021 roku

W dniu 8 września 2021 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

 

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył prezes Julian Pawlak. 

 

Aktywność Stowarzyszenia KUPS została omówiona przez Juliana Pawlaka, prezesa Zarządu KUPS.

W szczególności zwrócił uwagę na działania podejmowane w sprawie:

  • podatku cukrowego, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.
  • dyrektywy plastikowej (SUP), Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz systemu kaucyjno-depozytowego. Procesy legislacyjne rozpoczęły się w 2020 roku i nadal trwają konsultacje dotyczące przyjęcia aktów prawnych.
  • epidemii COVID-19 w Polsce. Biuro KUPS szeroko informowało członków o wszelkich obostrzeniach. KUPS opracował „Wytycznych zbioru, magazynowania, logistyki i przyjęcia owoców i warzyw do przetwórstwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2  wywołującego chorobę COVID-19”.
  • znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania (Front of Pack Nutrition Labeling FOPNL), w tym Nutri-Score

 

Z uwagi na pandemie SARS COV-2 nie odbyło się coroczne Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS oraz Akademia Sokowa.

 

Stowarzyszenie KUPS realizuje również szereg projektów promocyjno – informacyjnych odnośnie kategorii soków:

Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX”

Zakończono roczny projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX”, dofinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów: Austria Juice Poland Sp. z o.o., ARED, Doehler Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o., Tymbark MWS Sp. z o.o. S.K.A.. Czas trwania projektu od 1 czerwca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku. W ramach działań powstał nowy serwis internetowy www.apetytnapolskie.com, który stanowi kompendium wiedzy o polskich warzywach, owocach, a także i ich przetworach, w tym sokach oraz ziemniakach i grzybach. Odbiorcom serwisu udostępniona została baza krajowych produktów, której celem było przybliżenie ich wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych w oparciu o dane literaturowe oraz unijne przepisy dot. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dodatkowo na stronie udostępnione były opinie i porady ekspertów dot. dbania o nasze zdrowie i urodę, przepisy na dania, które były nie tylko zdrowe, ale i smaczne, jak również historie producentów i przetwórców. Zadbano również o najmłodszych umieszczając na stronie apetytnapolskie.com gry z elementami owocowo-warzywnymi. Prezentowane treści opracowywane były z udziałem ekspertów z niezależnych instytucji naukowych.

Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej.

Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku X”

Zakończono roczny projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku X”, dofinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów: Austria Juice Poland Sp. z o.o., Rauch Polska Sp. z o.o. i Tymbark – MWS Sp. z o.o.). Czas trwania projektu od 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2021 roku. W ramach działań kontynuowano rozwijanie i promocja serwisu Apetyt na Polskie (www.apetytnapolskie.com) jako referencyjnego serwisu poświęconego polskim owocom, warzywom oraz otrzymanym z nich przetworom, w szczególności sokom.  Dodatkowo celebrowano Światowy Dzień Soku (30 maja) oraz Światowy Dzień Owoców i Warzyw (16 października). Działaniem wspierającym był aktywny udział ekspertów w konferencjach dotyczących tematyki żywieniowej. W ramach projektu w 2020 roku eksperci wzięli udział w 5 konferencjach. W trakcie projektu realizowanych było również wiele aktywności PR oraz monitoring mediów.

Projekt „Działania Promocyjne – Certyfikacja innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”

Realizowano roczny projekt „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw” od 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2021 roku. Projekt dofinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Kampania opierała się na promocji systemu jakości Certyfikowany Produkt CP w mediach, działaniach na rzecz poszerzania wiedzy na temat owoców, warzyw i ich przetworów, w tym produktów sokowniczych, kampanii promocyjnej w mediach, zorganizowaniu warsztatów. W dniu 25 sierpnia 2020 roku pt. odbyły się warsztaty pt. “Sprawdzone sposoby na spotkanie z konsumentem – oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w kontekście prawa żywnościowego i trendów konsumenckich”. Spotkanie realizowane były w formacie hybrydowym, tj. uczestnicy mieli możliwość przybycia osobiście lub połączenia się zdalnie przez internet. Realizowanych było również szereg aktywności PR promujących produkty sokownicze oraz z owoców i warzyw.

Pan Andrzej Rowicki przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2020r., którzy na bieżąco omawiali sytuację w sezonie, prognozy zbioru owoców i dane związane z produkcją i sprzedażą zagęszczonych soków owocowych.

Dr inż. Sylwia Skąpska, przewodnicząca Zespołu Technicznego DSK przedstawiła aktywność Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków NFC oraz znakowania produktów sokowniczych typu smoothie.

 

Pan Jacek Krystoforski, przewodniczący Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (NFC) zachęcił do aktywnego włączenia się w prace reaktywowanej Sekcji NFC.

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ przewodnicząca Zespołu ds. monitorowania rynku, potwierdziła bieżące monitorowanie danych nt. rynku i handlu sokami i owocami oraz przedstawianie ich na sympozjum i walnym zebraniu.  

 

Pani Barbara Groele omówiła aktywność Grupy Robocza ds. Promocji oraz Grupy roboczej ds. znakowania i technologii.

 

Zebrani członkowie KUPS wyrazili zadowolenie z bieżącej aktywności Stowarzyszenia KUPS. Aktywność KUPS obejmuje szeroki zakres prac związanych z rozwiązywaniem wielu istotnych dla branży sokowniczej problemów, począwszy od spraw związanych z surowcami do produkcji zagęszczonych soków i NFC, dbania o jakość soków i nektarów, nad czym czuwa DSK, problemów związanych z technologią i znakowaniem, a kończąc na promowaniu kategorii produktów sokowniczych.