Branża
Branża > Legislacja > Kodeks Praktyki AIJN > Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – czerwiec 2014

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – czerwiec 2014

W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępne aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – czerwiec 2014 w języku polskim (płyta CD). Aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: jabłka, maliny, banana oraz marchwi. Nowe tymczasowe wartości odniesienia dla owoców: aronii, żurawiny i kiwi oraz materiały dodatkowe: analityczne metody odwoławcze, komentarze specjalne, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej oraz wytyczne dla identyfikowalności soków i podobnych produktów pochodnych.

WERSJA AKTUALNA NA CZERWIEC 2014

Kodeks Praktyki AIJN (Stowarzyszenia Przemysłu Soków i Nektarów z Owoców i Warzyw Unii Europejskiej) jest podstawą oceny autentyczności produktów dla całego przemysłu sokowego w UE. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również członkowie DSK przyjęli go za podstawę oceny swoich produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie; podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane a zakres poszerzany o nowe owoce i warzywa.

Przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać wypełnione zamówienie faxem pod numer telefonu: 0-22 646 44 72 bądź skan emailem na adres: .


Pliki do pobrania: