Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie “5 porcji warzyw, owoców lub soku XII”

22.02.2022

Kategoria:

Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku XII” i zaprasza do wzięcia udziału.

Ogólnopolski program promocyjno – informacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku XII” stanowi kontynuację działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” w zakresie popularyzacji spożywania warzyw, owoców i soków.

Celem programu jest edukacja na temat kształtowania właściwych nawyków żywieniowych w oparciu o 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie.

Maksymalna kwota, w której zawrzeć ma się przeprowadzenie zaplanowanych działań wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach w/w programu oraz wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 564 000 PLN netto.

Termin składania oferty upływa 16.03.2022 r., godzina 16.00.

Oferty prosimy przysyłać na adres:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją konkursową

Pliki do pobrania:

Kategorie: