Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”

16.07.2018

Kategoria:

Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw” i zaprasza do wzięcia udziału.

Ogólnopolski program promocyjno – informacyjny „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw” ma na celu promocję innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych na rynku, w szczególności znakowanych Znakiem Jakości z oświadczeniami i/lub zdrowotnymi oraz obalenie mitu szkodliwości cukru zawartego w owocach, warzywach i ich 100% przetworach.

 Maksymalna kwota, w której zawrzeć ma się przeprowadzenie zaplanowanych działań wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach w/w programu oraz wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 932 550 PLN netto.

Termin składania oferty upływa 03.09.2018 r., godzina 12.00. Oferty prosimy przysyłać do Biura KUPS, ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa.

Pliki do pobrania:

Kategorie: